RODO

Pełny obowiązek informacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Chiesi Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 134 (dalej jako Chiesi).

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zgłoszenie złożone za pomocą formularza kontaktowego, a w sytuacji, gdy chcesz podzielić się z nami swoją historią w celu zamieszczenia treści Twojej historii (bez wskazywania Twojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail) na stronie internetowej www.biorcyzycia.pl.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda , tj. art. 6 ust. 1 pkt a oraz art. 9 ust. 2 pkt a (w zakresie danych szczególnie chronionych) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

Twoje dane osobowe mogą być udostępnianie wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do udzielenia odpowiedzi.

 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

W sytuacji, gdy chcesz podzielić się z nami swoją historią, Twoje dane przetwarzane będą do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

 

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

 

Kontakt:

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Inspektor Ochrony Danych: dpo@chiesi.com, Chiesi Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 134.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.